ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022