ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ