Επισκευή αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Σπηλιάς

Επισκευή αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Σπηλιάς