Επισκευής αγωγού ύδρευσης στην ΤΚ Σπηλιάς ΔΕ Κολυμβαρίου.

Επισκευής αγωγού ύδρευσης στην ΤΚ Σπηλιάς ΔΕ Κολυμβαρίου.