ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΟΥΡΝΕΣ-ΜΕΣΚΛΑ» - ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ & Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΜΟΥΣΟΥΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΟΥΡΝΕΣ-ΜΕΣΚΛΑ» - ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ & Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΜΟΥΣΟΥΩΝ