Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στη Σπηλιά

Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στη Σπηλιά