ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΕΥΑ (ΕΔΕΥΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΕΥΑ (ΕΔΕΥΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ